Çalışan Bağlılığı ve Yetenek Yönetimi

Yetenek

Yenilikçi yetenek stratejileri ve en iyi uygulamalardan entegre aksiyon ve çözümlere.

Şirket içindeki yeteneklerin tespit edilmesi, motivasyonlarının temini ve tutundurulmaları, iş dünyasının en öncelikli konularından biridir. Bu konudaki başarı ya da başarısızlık şirketleri önemli ölçüde etkiler.Durum böyleyken, kilit poziyondaki bir yeteneğin motivasyonu nasıl sağlayabilirsiniz? Çalışanlarınızın tüm potansiyellerini ortaya çıkarmak için gereken ortamı sağladığınızdan nasıl emin olursunuz?İşgücünüzün şirketinizin iş stratejilerini destekleyen inisiyatifleri kullanmasını nasıl sağlarsınız?

Aon danışmanları, çok uzun zamandır, bu soruların cevaplarını verebilmek için dünyanın birçok yerindeki lider şirketler ile işbirliği içerisindedir. Bu konudaki çalışmalarımıza basit bir varsayım ile başlarız: En iyi sonuca, insan kaynaklarına ilişkin stratejilerinizi, şirket hedefleri ile uyumladığınızda ulaşırsınız.

Şirketiniz için gereken yeteneklerin ihtiyaçları ile bu ihtiyaçlara cevap olabilecek yaratıcı ve entegre çözümlerin tasarımı, uygulaması ve iletişimi alanlarında size destek olabiliriz. Entegre yetenek stratejileri ile bağlı işgücünüzün potansiyelini ortaya çıkartabilir ve iş sonuçlarınızı iyileştirebilirsiniz.

Çalışanlarınızın bağlılığını ve iş sonuçlarına katkılarını arttırmayı odak noktasına alan yetenek yönetimi çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulanması alanındaki dünya çapındaki tecrübemiz eşsizdir. Uygulamalarımız geniş tabanlı işgücü ihtiyaçları veya seçilen segmente (örnek. üst yönetime ya da satış ekiplerine)uygulanabilir. Bu şekilde;

 • Yetenek yönetimi ile ilgili kararlarınızı iş hedefleriniz ile uyumlandırabilirsiniz.
 • Yüksek performanslı şirket kültürünü hayata geçirebilirsiniz.
 • Satış ekiplerinizin verimliliğini ölçebilir ve arttırabilirsiniz.
 • Şirket içindeki yeteneklerinizi motive edebilir, bağlılıklarını arttırabilir ve şirket içinde tutundurabilirsiniz; bu şekilde enerjisi yüksek çalışan ağınızı güçlendirebilirsiniz.
 • Güçlü kariyer gelişimi planları yapabilirsiniz.
 • İnsan kaynağı için yapılan yatırımların geri dönüşlerini alırsınız.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Çalışan Bağlılığı

Çalışan memnuniyetinin ötesi.
 • Çalışanlar şirketlerinde neden kalırlar ve şirketlerinden neden ayrılırlar?
 • Neden bazı çalışanlar diğerlerine kıyasla şirketlerinin veya ekiplerinin başarısına katkıda bulunmak için daha fazla gayret sarf ederler?
 • Çalışan davranışları öngürülebilir ya da etkilenebilir mi?
 • Organizasyonlar insan kaynakları ile rekabet avantajı kazanabilir mi?

Dünyada şirketlere liderlik edenler için en önemli konular çalışanların motivasyonu ve şirkete olan bağlılıklarıdır. Çalışanlar arasında tutku ve adanmışlık yaratmak esastır. Bahsi geçen tutku ve adanmışlık olmadan, iş stratejilerinizin başarısı kısmen kontrol edilemez bir hal alabilir.

Aon 1994 yılında "Çalışan Bağlılığı"nı ölçümlemeye başladığında, odağı "çalışan memnuniyeti"nden "çalışan bağlılığı"na çevirerek bu alanda çığır açmıştır. Bağlılık şirketlerinin faaliyet alanındaki başarılarına katıda bulunmak için çalışanların ortaya koyduğu enerji ve tutkuyu ifade eder. Araştırma sonuçları, bağlılık ile şirket sonuçları arasında ciddi bir ilişki olduğunu göstermektedir.Bugün dünya çapındaki araştırma ve danışmanlık hizmetlerimiz müşterilerimizin çalışanlarını anlamaları ve ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri için rakipsiz bir kabiliyet kazandırmıştır.

Danışmanlarımız, bugüne kadar dünyada birçok şirkete, çalışanların motivasyonunu iyileştirerek ve onların şirket stratejileri ve hedefleri ile bağ kurmalarını sağlayarak, iş sonuçlarını geliştirmelerine destek oldular. Bu sayede müşterilerimiz bağlılık kültürünü şirket içinde geliştirme ve yayma fırsatı yakalayabildiler. Aon, heryıl şirketinizin çalışan bağlılığını ölçümler ve kıyaslama yapmanızı sağlar. Bizler "KONUŞ" "KAL" ve "KALKINDIR" davranışı sergileyen işgücünü nasıl yaratabileceğinizi gösterirken, organizasyonunuzun etkinliğini daha ileri götürmenizde destek oluruz.Analizlerimiz çalışanlarınızı tutku ve heyecanını ateşleyen, şirketin ve faaliyetlerinin gönüllü elçisi olmasını sağlayan ve beklenenden fazlasını ortaya koymak için motivasyon sağlayan spesifik çalışan deneyimi alanlarını tespit etmenizi ve ölçümlemenizi sağlar.

Danışmanlarımız standart web tabanlı anketlerden kapsamlı araştırmalara kadar, çeşitli araç ve yöntemleri kullanarak farklı dillerde ve hızlı sonuçlar almanızı sağlar. Dünya çapında 4.000 organizasyondan toplanmış veri tabanımız sayesinde coğrafi, endüstri ve performans bazında kıyas verilerini hizmetinize sunabiliriz. Türkiye'de yaklaşık 350 şirket ve 350.000 çalışan verisi ile müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Araştırma sonuçlarının analizleri sonrasında odak grup çalışmaları, aksiyon planlamaları, çalıştay ve seminerler ile organizasyon içerisindeki hedeflenen kesitler için ileri seviyede çalışmalar yapılmaktadır.

Aon'i rakiplerinden ayrıştıran ve lider konuma getiren temel fark, araştırmaların ötesinde sonuçlardan yola çıkılarak belirlenen aksiyon planlarının hayata geçirilmesine ilişkin uzun yıllara yayılmış deneyimleridir.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Aon Best Employers™

İşveren mükemmeliğinin ölçümü ve ödüllendirilmesi.

Günümüz global iş piyasalarında, yalnızca iyi bilinen bir kurum olmak ya da çarpıcı bir marka değerine sahip olmak, yetenekli çalışanları şirkete çekmek ve onları şirkette tutmak için yeterli olmamaktadır. Organizasyonlar, bu rekabet ortamında çalışanları aracılığıyla bir avantaj yaratmak zorundadırlar. Global En İyi İş Yerleri Araştırması ile Aon, dünyanın her yerinde işveren mükemmelliğini ölçmekte ve ödüllendirmektedir.

Aon, 15 yılı aşkın bir süredir dünya çapındaki Aon Best Employers™ (En İyi İş Yerleri) çalışmalarını yürütmektedir. Bu deneyim, bize tutarlı ve sağlam bir metodoloji ile beraber benzersiz ve global bir veritabanı sağlamıştır.

Araştırmamız, aşağıdaki konularda diğer iş yerlerinden farklılaşarak, mükemmel çalışma ortamını yaratan En İyi İş Yerleri’ ni ödüllendirmektedir:

 • Etki Yaratan Liderlik
 • Yüksek Performans Kültürü
 • Güçlü İşveren Markası
 • Yüksek Çalışan Bağlılığı

Bu dört alan için (Liderlik, Performans Kültürü, İşveren Markası ve Çalışan Bağlılığı) çalışanlarınızın geri bildirimlerini alırız. Çalışanların görüşleri, spesifik bir soru seti üzerinden toplanır. Sorular, Aon'in standart bağlılık araştırmasının içindedir ve düzenli bağlılık araştırması ya da ayrı bir anket içerisinde kullanılabilir.

Çalışan bağlılığı gobal veritabanı kullanılarak, şirketlerin sonuçları en düşük skordan en yükseğe kadar sıralanır ve üst çeyrek diliminde bulunan şirketlerin verileri ile yıllık olarak bir sınır/eşik belirlenir.

Kıyas verileri (benchmarklar), benzer kültürel ve istihdam uygulamalarına sahip olan ülkelerin verileri kullanılarak oluşturulur. Böylece, Aon Best Employers™ (En İyi İş Yerleri) programının global ölçekteki metodolojisinin tutarlılığı ve kıyas verilerinin değişen kültüre olan duyarlılığı garanti altına alınmış olur. Şirketiniz, araştırmaya katıldığınız kategoriye bağlı olarak; yerel, bölgesel ya da global ölçekte Best Employer seçilme şansına sahiptir.

Aon olarak biliyoruz ki Aon Best Employer olmak, organizasyonel gelişim anlamında bir yolculuk ve bu yolu kısa sürede gitmek mümkün değil. Ancak, sadece yolculuğun kendisinin bile çok değerli getirileri olduğu kesin bir gerçek.

Bu yolculuğa hazır mısınız?

Türkiye’ deki en geniş katılımlı en iyi işyeri araştırmasında yerinizi almak için bizimle iletişime geçin.

Satış Ekiplerinin Verimliliği

Satış ekiplerinize yapılan yatırımların iş sonuçlarını geliştirmesi.
 • Satış ekiplerimizden maksimum verimliliği alabiliyor muyuz?
 • Müşterilerimize hizmet edebilmek için en iyi kaynakları verimli ve etkin şekilde kullanabiliyor muyuz?
 • Müşterilerimizin ihitiyaçlarını karşılayabilecek, doğru ve etkin çalışan gücünü ve yeteneklerini şirkete kazandırıp, onların kurum içinde tutundurulmasını sağlayabiliyor muyuz?
 • Satış ekiplerimiz şirket hedeflerine ulaşma ve bunların ötesine geçme konusunda ne kadar istekli?

Satış performansının gelişmesi, inovasyonu ateşler, verimliliği ve dolayısıyla iş sonuçlarını iyileştirir. Aon'in Satış Ekiplerinin Etkinliği çalışmaları, organizasyonlar ile, şirket stratejisi ile uyumlu, rekabet şartlarına ve müşteri ihtiyaçlarına uygun karlı büyüme fırsatlarının belirlenmesine, bu fırsatların önceliklendirilmesine, hayata geçirilmesine ve sonuç alınmasına destek olur.

Müşterimiz ile, şirketlerine değer yaratacak lokomotif faaliyetlerinin operasyonel satış stratejilerine dönüştürülmesine ilişkin kabiliyetlerini geliştirerek, satış performanslarını arttırmak için iş birliği yaparız. Bütün bunların vücut bulabilmesinin, satış organizasyonlarının yapısının, yetenek yönetimini yaklaşımları ile performans ve ödüllendirme programlarının şirketlerin faaliyetleri ile uyumlandırılması ile mümkün olabildiğine inanmaktayız.

Satış ekiplerinin etkinliğine ilişkin entegre bir yaklaşım ile daha iyi performans sonuçlarına ulaşmanız ve bunların sürdürülmesi konularında size destek oluruz. Bunun için;

 • Satış operasyonlarınızı, mevcut müşteri ihtiyaçları, piyasadaki fırsatlar ve iş hedefleriniz ile uyumlu hale getiriyoruz.
 • Satış gücünüzün kapasite ve performansını analiz edip, ihtiyaç duyulan modellemeleri yapıp, bunları ölçümlüyoruz.
 • Satış maliyetleriniz ile yatırımlarınızı analiz edip, bunların yönetimi için tavsiyede bulunuyoruz.
 • Satış performansını arttırıcı araç ve aksiyon planları geliştiriyoruz.
 • Satış ekiplerinin liderlerinin ve ekiplerinin, daha iyi iş sonuçları ortaya çıkarabilmeleri için verimliliklerini arttırmalarını sağlamak adına, motivasyon ve bağlılıklarını arttırma yolları buluyoruz.
 • Satış ekiplerinin verimliliğini arttırmak için entegre bir satış stratejisi oluşturuyoruz.

Satış Ekiplerinin Etkinliği Denetimleri verimliliğin önündeki engellerin belirlenmesini ve çalışan verimlilğinin arttırılması ya da iş hedefleri ile maliyetlerin uyumlandırılmasını sağlamak yoluyla birim satış maliyetlerinin düşürülmesine ilişkin önerilerin geliştirilmesini sağlar.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin .