Actuarial Services

Sigorta Sektörüne İlişkin Hizmetler

Aon, yurtiçinde ve dışında faaliyet gösteren hayat ve hayatdışı sigorta şirketlerine her alanda aktuerya hizmeti sağlamaktadır.

Türkiye'de sigorta sektörü son 10 yılda hızla büyüme gösteren bir sektör olarak ekonominin önemli oyuncularındandır. Bu sebeple piyasanın günümüz koşul ve ihtiyaçlarına adapte olması acil bir ihtiyaç haline gelmiştir. Adaptasyon sürecinin sigorta şirketlerinin hizmet ve ürünlerini geliştirme ve bu şekilde konumlarını güçlendirmekten geçmektedir. Sigorta sektörünün yeni ekonomik ve sosyal alanda gösterdiği önemli rolün etkisinin kabulü ve genç nufusün etkisi Türkiye piyasasının büyüme potansiyelini ortaya çıkarmıştır.

Değerleme Çalışmaları
 

Hayat ve hayatdışı sigortacılık alanındaki Aktueryal Değerleme hizmetlerimiz:

 • Düzeltilmiş net varlık değer tahmini
 • Yürürlükteki portföyün değerinin hesaplanması (hayat sigorta şirketleri için).
 • Reservlere ilişkin yatırım getirilerinin değerlemesi (hayat-dışı sigorta şirketleri için).
 • Devam eden işlerin değerlemesi.
Sigorta Yükümlükleri ve Karşılıkları
 

Sigortacılık ile ilgili tüm yükümlülüklerin hesaplanması alanında hizmet vermekteyiz. Bu hizmetlerimiz özellikle hisseleri BIST 'te işlem gören şirketlerin satın alım ve birleşmelerinde önem kazanmaktadır.

Hayatdışı sigorta şirketlerinin muallak hasar karşılıklarının yerel mevzuat ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları kapsamında hesaplanmasının yanısıra, şirketlere sorumlu aktüerlik hizmeti ile şirketlerin ilgili diğer aktüerya fonksiyonlarının yerine getirilmesi alanlarında hizmet vermekteyiz.

Hayatdışı sigorta şirketlerinin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile Genel Sorumluluk branşları kapsamındaki bedeni tazminat taleplerine ilişkin destekten yoksun kalma (ve/veya iş gücü kaybı) hesaplamalarının yapılması ve her bir destek için mağdur bazında hesaplamalarını içeren detaylı bir rapor hazırlanması alanında destek hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Ürün Tasarımı
 

Hedef müşteri kitlesine yönelik doğru bir strateji, ürün geliştirme maliyetlerini düşürüp, satış işlemlerini kolaylaştırabilir.

Aon aşağıdaki alanlarda destek olur:

 • Hedef piyasa ile müşterilerinizin ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • Piyasaya uygun ürün tasarımı ve fiyatlandırma
 • Reasürans da dahil olmak üzere duyarlılık ve risklerin belirlenmesi
 • Sermayenin verimli kullanımı
Şirket Kuruluşları
 

Sigortacılık sektöründe yeni şirket kuruluşları ile mevcut operasyonların genişletilmesi konularında aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermekteyiz:

 • Hazine Müsteşarlığı tarafından talep edilen operasyon planın hazırlanması
 • Fizibilite raporunun hazırlanması
 • Mevcut bir operasyonun uygun bir fiyata devralınabilmesi için olasılıkların hesaplanması
 • Yeni operasyon ya da şirketin operasyonel yapısına ilişkin öneriler
 • Ürün seçeneklerinin belirlenmesi
 • Reasürans işlemlerine ilişkin öneriler