Actuarial Services

Aktuerya Hizmetlerimiz

Actuarial Services

Emeklilik ve fayda planlarını yönetmek zorlu bir iştir. Dalgalanan maliyetler, yaşlanan çalışan populasyonu daralan bütçeler—bunların hiç biri için kolay bir cevap bulunmamaktadır. Fakat yüzlerce şirket Aon'in aktuerya hizmetlerinin karşılaşılan zorlukları aşabilmek ve kontrol altına alabilmek için bilgi ve araç sağladığını tecrübe etmektedir.

Uzun süreli fonlama ve muhasebe stratejileri oluşturma

Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede aktuerya hizmet veren şirketler arasında ilk üçte yer almaktayız. Aktuerlerimizin tecrübeleri ile amaca hizmet eden ve iyi tasarlanmış araçları harmanlayarak hem günümüzde hem de gelecek yıllarda kullanılabilecek yaratıcı çözümler ve stratejiler üretme kabiliyetine sahibiz.

  • Yıllık fonlama ihtiyaçları
  • Emeklilik planlarının gider ve bilanço sonuçları
  • Tüm emeklilik planları için konsolide finansal bilgiler
  • Satın alma ve birleşmeler, sendika müzakereleri, özel emeklilik planları, mevzuata uyum konularında strateji oluşturma ile diğer analiz ve destek çalışmaları

Stratejilerinize uygun fonlama alternatifleri

Aktuerlerimiz sizin işinizi kendi işleri gibi görerek her müşterimizin özel ihtiyaçlarını anlar ve öncü çözümler sunar. Bu yaklaşım bizi emeklilk planlarının seçimi, tasarımı ve veri analizi alanlarında piyasa lideri konumuna taşımaktadır.

Maliyet yönetimi ve risklerin en aza indirilmesi

En iyi aktuerler proaktif olur ve müşterilerine erken uyarı sistemleri ile uygun ve alternatifli çözümler sunar. Aktuerlerimiz bu yaklaşıma ek olarak web tabanlı araçlar ile sizlere çabuk ve veriye dayalı karar alabilmeniz için olanak sağlar. Buna ek olarak, kalite standartlarına ve veri gizlilik ve korumaya ilişkin politikalarımız riskleri azaltmaktadır.