Gizlilik

Bu Veri Gizliliği Bildirimi, Aon'in gerçek kişilerle ilişkilendirilebilir bilgileri nasıl topladığını, kullandığını ve koruduğunu açıklar. Aon için, kişisel bilgilerinizi korumak önemlidir. Kişisel bilgileri kontrolümüz altında korumak için çalışıyoruz ve bu verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumaya yardımcı olmak için bazı önlemler alıyoruz.

Aon'in Kişisel Bilgilerin Korunması Taahhüdü

Kişisel bilgilerin yetkisiz işlenmesini veya ifşasını engellemek ve kişisel bilgilerinizin kazayla kaybedilmesini, yok edilmesini veya zarar görmesini önlemek için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktayız. Sadece işin ifası için görevlendirilen çalışanlar kişisel bilgilere erişme yetkisine sahiptir. Uygun BT güvenlik standartları ile çalışanların veri güvenliği konusundaki eğitimleri ile kişisel bilgilerin konumasını desteklemekteyiz.

Aon Bilgilerinizi Ne Zaman ve Nasıl Alır?

Aldığımız kişisel bilgilerinin çoğu, işverenlerin insan kaynakları sistemlerinden gelmektedir. Kişisel bilgileri birkaç kanaldan öğreniyoruz.:

 • Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimiz: İşvereniniz ya da servis sağlayıcınız bilgileri doğrudan değerleme hizmetleri için bir girdi olarak Aon'e aktarır.
 • Aon'in düzenlediği organizasyonlar: Sizler, iş arkadaşlarınız ya da işvereniniz size ait bilgileri direkt olarak verir.
 • Aon'te bir pozisyona başvuru yaptığınızda: Bilgileriniz işe alım ve yerleştirme firmaları aracılığı ile ya da sizin tarafınızdan direkt olarak (portal, internetten başvuru ya da yazışmalar aracılığı ile) sağlanır.

Aldığımız kişisel bilgi türleri şunları içerebilir:

 • Hizmetlerimizi sağlamak için gerekli olan iletişim bilgileri ile ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, Sosyal Güvenlik Numarası gibi diğer bilgiler.
 • Doğum tarihi, cinsiyet ve medeni durum gibi demografik bilgiler.
 • İşe giriş tarihi, istihdam durumu, ödeme geçmişi, vergi stopaj bilgileri, performans kayıtları ve iş akdi fesih tarihi gibi istihdam bilgileri.
 • Çalışanlara sağlanan fayda programı katılımı ve ilgili seçimleri, hal sahibi bilgileri, hak talep bilgileri, fayda planı hesap bakiyeleri veya tahakkuk eden faydalar ve emeklilik tarihi gibi teminat bilgileri.
 • Çevrimiçi araçlarımızı kullandığınızda, kaynaklara güvenli erişim sağlamak için IP veya çerez gibi erişim bilgilerini kaydederiz.

Çerez Kullanımı

Çerez, İnternet tarayıcınızda veya sabit diskinizde başka bir yerde saklanan çok küçük bir metin dosyasında bulunan bir bilgi parçasıdır. Çerezler, bir kullanıcının web sitesini ziyaret ettiğinde, ilgili web sitesinin, daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve sitenin sahiplerine bilgi sağlamak için kullanıcı cihazını tanımlamasına izin verir ve yaygın olarak kullanılırlar. Bu tanımlama bilgileri, sizi tanımlamak için kullanılamaz ve toplanan verilerin hiçbirini saklanmaz.

Web sitemize ziyaretiniz sırasında çerezlerin kullanımı yoluyla bilgi toplarız. Bizim tarafımızdan kullanılan çerezler aşağıdaki kategorilere ayrılır:

 • Gerekli olanlar:
  Bu çerezler, web sitemizde dolaşmanızı ve web sitemizin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerini kullanabilmeniz için gereklidir. Bu çerezler olmadan, beklediğiniz hizmetler sağlanamaz.
 • İşlevsel olanlar:
  İşlevsel tanımlama bilgileri, çevrimiçi hesap makineleri ve web sitenizin gezinme deneyimini geliştiren belirli gezinme öğeleri gibi diğer hizmetleri sağlamak için kullanılır. Ayrıca ziyaretinizi iyileştirmek için yaptığınız seçimlerinizi de hatırlamamızı sağlayabilirler.

Web sitelerimiz herhangi bir üçüncü taraf çerezleri kullanmamaktadır.

Aon Bilgilerinizi Nasıl Kullanır?

Bilgilerinizi yalnızca bu toplanmış olduğu amaç için kullanırız. Aşağıdakiler kişisel bilgileri kullandığımız amaçların bir özetidir:

 • Müşterilerimize verilen hizmetler:
  Hizmetlerimizi gerçekleştirmek için müşterilerimizin bize sağladığı kişisel bilgileri işliyoruz. Kişisel bilgilerinizin işlenmesinin kesin amaçları, müşteri sözleşmemizin kapsamı ve spesifikasyonu ile yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ve mesleki standartlar tarafından belirlenir. kişisel bilgilerinizin Aon'e açıklanacağının beyanı ve bu husustaki açık rızanızın alınması müşterilerimizin (işvereninizin /servis sağlayınızın) yükümlülüğüdür.
 • Müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimizle iletişim kurmak:
  Kurumsal müşterilerimizin bireysel temsilcileri ile ilgili kişisel bilgileri aşağıdaki şekilde işliyoruz:
  • Mevcut sözleşmeler ve gelecek yıllara ilişkin teklifler ile ilgili olarak müşterilerimizle iletişim kurmak;
  • Müşterilerimize haber bültenleri göndermek;;
  • Müşterilerimizi etkinliklere davet etmek.
 • Hukuki dayanak
  Kişisel bilgilerinizin işlenmesi için yasal dayanak bulunmaktadır. Çoğu durumda, verilerin işlenmesi aşağıdaki gerekçelerle dayanır:
  • Verilerin işlenmesi, taraf olduğunuz bir sözleşmenin ifası için veya bir sözleşmenin oluşması için gerekli adımları atmak için gereklidir (örn. İşverenin iş sözleşmesinde belirtilen çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında size karşı yükümlülüğünü yerine getirmesine yardım ettiğimiz durumlarda);
  • Verilerin işlenmsesi, ilgili bir yasal zorunluluğa (örneğin, mahkemelere veya düzenleyicilere açıklama yapmak zorunda olduğumuz yerlerde) uymamız için gereklidir; veya
  • Veriler, sizin menfaatleriniz ve temel haklarınız saklı kalmak üzere Aon'in meşru ticari menfaatlerine bağlı olarak işlenir. ;

Kişisel bilgilerin korunmasına yönelik taahhüdümüz şu anlama gelir:

 • Kişisel bilgileriniz herhangi bir üçüncü tarafa satılamaz.
 • Kişisel bilgileriniz, adli mercilerin taleplerine yanıt vermek amacıyla ve kanuni veya yasal işlemlerin gerektirdiği haller ile Aon'in ve / veya işvereninizin çıkarları,haklarını ve mülkünü korumak için gerekli haller dışında, tarafınızdan izin verilmedikçe Aon'in dışındaki herhangi bir kişiye aktarılamaz veya ifşa edilemez .

Düzeltmeler

Aon, kişisel bilgilerinizi doğru şekilde muhafaza eder. Kişisel bilgilerinizin her zaman% 100 doğru olacağını garanti edemesek de, yanlış olarak tanımlanmış kişisel bilgileri düzeltmek için makul adımları atacağız.

Kişisel Bilgilerin saklanması

Kişisel bilgileriniz, yasal sorumluluklarımızı yerine getirmek için gereken süre boyunca ve veri saklama politikamızda öngörülen süre boyunca saklanabilir. Veri saklama politikasında öngörülen süre, veri işlemeye ilişkin amaçların yerine getirilmesiiçin gerekli olan operasyonel ve yasal dayanaklara bağlı olarak belirlenir.Bu süreden sonra, kişisel verilerinizi içeren kayıtların, operasyonel olarak uygulanabilir ve orantılı olduğu ölçüde imha edilmesi için gerekli adımları atılacaktır.

Kişisel verilere ilişkin haklarınız

Kişisel bilgilerinizi kullanmamızla ilgili haklarınız aşağıda özetlenmiştir:

 • Verilerinize erişim hakkı (kolayca okunabilir bir biçimde);
 • Verilerinizi inceleme ve düzeltme hakkı;
 • Verinin taşınabilirliği hakkı;
 • Verilerinizin kullanımını kısıtlama hakkı;
 • Verilerinizin işlenmesine verilen herhangi bir izni geri çekme hakkı (geçerli olması durumunda);
 • Verilerinizi açıkladığımız tüm mahiyetler hakkında bilgi alma hakkı;
 • Meşru menfaatlerimizin amacı ile verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkı.

İletişim

Aon, bu Veri Gizliliği Bildirimini istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Herhangi bir sorunuz varsa veya veri koruma haklarınızı veya bu Veri Gizliliği Bildirimini bizimle görüşmek isterseniz lütfen adresine bir e-posta gönderin.

Bu bildirim en son 15 Haziran 2020 tarihinde güncellenmiştir.