Actuarial Services

Sosyal Güvenlik Hizmetleri

Grup olarak, büyük uluslararası şirketlerin global fayda programlarının yanısıra, hükümetlere de sosyal güvenlik ve emeklilik sistemlerinin gözden geçirilmesi konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Aon'in global ekibi Bahreyn, Suudi Arabistan, Mısır, Umman, Yunanistan, Malta, Meksika, Hong Kong, Çin, İrlanda, Jersey, Guernsey ve Birleşik Krallık'ta hükümetlerin sosyal güvenlik ve emeklilik sistemlerine ilişkin danışmanlık yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir.

Aon ekibinin bu alanda danışmanlık vereceği konular aşağıdaki gibidir:

  • Yeni ve mevcut yapıdaki gider ve gelirlerin projeksiyonu
  • Mevcut yapının gelecekte sürdürülebilir olmasını sağlayacak parametrik ya da yapısal reformlar
  • Farklı katkı yapılarının uygunluğu ile sağlanacak faydaların doğası ve seviyesine ilişkin danışmanlık
  • Yasal düzenlemeler ile özel düzenlemelerin entegrasyonu
  • Sağlık planlarının finansmanına ilişkin projeksiyon ile yapısal planlama