Ücret ve Ödüllendirme

Ücret ve Ödüllendirme

Büyümeyi ve maliyet yönetimini odağına almış değişken bir iş ortamında, şirketlerin kilit başarı faktörü insan kaynağı olabilmektedir. Birçok uzman büyümenin önündeki temel engelin, yetenekli insan kaynağının istihdam edilmesinin, motive edilmesinin ve şirket içinde tutundurulmasının doğru yönetilememesi olduğuna inanmaktadırlar.

Başarılı şirketler yetenekli insan kaynağı için rekabetçi ortamdaki avantajlarını kaybetmeden, ücret ve ödüllendirme için yaptıkları harcamalardan en yüksek geri dönüşleri almanın yollarını bulabilmektedirler. Birçok şirket için bu durum, çalışanların ve sermayedarların çıkarlarını uyumlandıracak yaratıcı programlar ortaya koymaktan geçmektedir. Ücret ve yan haklara ilişkin ortak değer yaratan bu programlar, ücretlendirme yaklaşımını performans bazlı stratejilere dönüştürmektedir.

Dünya çapında araştırma ve veriye dayanan çalışmaları ile danışmanlarımız organizasyonunuz için en doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmaktadırlar. Ücret ve ödüllendirmeye ilişkin uçtan uca hizmet vermenin yanısıra, bu programların organizasyon içinde doğru anlaşılması için gereken iletişim stratejilerine ilişkin size özel çözümler sunmaktayız.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Ücret Araştırması Verilerinin İşlenmesi

Bütün kurumlar, rekabet ortamında ilerleme gösterebilmek için doğru bir piyasa verisine ihtiyaç duyarlar.

Aon ile bu alanda yapacağınız işbirliği size bu veriyi sağlayacaktır.Türkiye'de yapılan Aon ücret araştırmaları, 75'den fazla ülkede, 7.000 'den fazla kuruma hizmet veren global ücret araştırmalarının bir parçasıdır.

Aon Ücret Araştırmaları - Total Compensation Measurement™

TCM, ücret araştırması alanında, Aon'in global metodolojisi ve gelişmiş özellikleri ile ücret, primler/ikramiyeler, uzun dönem inisiyatiflerini de içeren bütünleşmiş bir resim ortaya koyan araçtır.

Aon'in Ücret Merkezi (Total Compensation Center) yayınlanmış araştırma sonuçlarına istediğiniz zaman, istediğiniz yerde ulaşmanızı ve ihtiyacınıza cevap verecek raporları alabilme esnekliği sağlar.

On-line aracımızın ayrıştıran özelliği seçeceğiniz peer grup için şirketinize özel kıyas verilerine ulaşmanızı sağlamasıdır. Araştırmalarımıza katılan şirketler, kendi organizasyonlarına ve ihtiyaçlarına özel raporlamaları, istedikleri parametreleri ve kıyaslama yapmak istedikleri şirketlere ilişkin örneklemeleri kendileri seçerek oluştururlar. Raporlamalardaki istatistiksel analizler ve grafik görseller şirketinizin piyasa karşılaştırmasını ilk bakışta ortaya koyarken, işleyişteki belirli kural ve kısıtlamalar, veri güvenliği ve gizliliğini sağlamaktadır.

2009'dan bu yana, Aon ücretlendirme ve yan haklara ilişkin interaktif bir araç (Aon’s Data Collection Tool) kullanmaya başlamıştır. Bu araç çalışan verisi için veri tabanı oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda da araştırmalara katılımı kolaylaştırmıştır. Kullanıcılar, piyasadaki benzer pozisyonlar ile kurumun pozisyonlarını eşleştirmeyi, organizasyon şeması oluşturmayı, kurumun ücretlendirme ve yan haklar politikalarını oluşturmayı kolaylıkla yapabilirken, birçok iş tanımına kolayca ulaşabilirler.

Deneyimli Aon danışmanları, sizlerle birlikte çalışarak, piyasa verilerini anlama, bu verilerin kurumuzun gerçekliğinde yorumlanması ve gerekli aksiyonların alınması alanlarında destek olurlar.

JobLink™

JobLink™ Aon İş Değerlendirme metodolojisi olup ölçüm ve değerlendirmelerin uygun ve tutarlı kriterler ile yapılmasını sağlar.

JobLink™ organizasyon içerisindeki tüm seviyeler için, bugünün organizasyonel yapılarının global karmaşıklığına bir çözüm olarak, kültürel çeşitliliğe ilişkin konuları ortaya koyar. Organizasyonların ücretlendirme, performans, yedekleme ve kariyer planlaması programları için alt yapı oluşturur.

JobLink™ daha sonra seviye ve bant sistemlerine dönüştürülebilecek şekilde iş ailelerinin ilişkilerini tanımlamak için kullanılmaktadır. Kullanımı kolay olup, müşterilerimize, kendileri ya da danışmanlarımızdan destek alarak, tutarlı ve etkin bir şekilde uygulama esnekliği sağlar.

JobLink™'te kullanılan faktörler global anlamda tüm iş ailelerine uygulanacak şekilde seçilmiş, iş aileleri arasındaki farklılaşmayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Herbir faktör tanımlanmış ve aşağıdaki alanlarda ağırlıklandırılmışlardır:

  • Bilgi ve Uygulama
  • Problem Çözme ve Inovasyon
  • İletişim
  • Etki
  • Hesap verebilirlik

Üst Düzey Ücretlendirme

Kurumsal yönetişim ve denetim standartlarındaki gelişmeler, şirketleri üst düzey çalışanlarının ücret paketlerine ilişkin çeşitli sorular ile karşı karşıya bırakmaktadır.

Aon danışmanları tüm endüstrilerde, insan kaynakları komiteleri ve yönetim kurullarına teknik bilgi ve tecrübeleri ile global veri uzmanlığını kullanarak destek olmaktadırlar.

Yönetim ve sermayedarların çıkarlarını gözetirken, iş stratejileri ile uyumlu ve rekabetçi üst düzey ücret paketleri tasarımında destek olmaktayız. Teknik Uzmanlık Merkezimiz (CTE) ile uyum risklerini en aza indirecek şekilde global kaynaklarımızı hizmetinize sunmaktayız.

Toplam Ödüllendirme

En iyi yeteneklerinizi motive etme, ödüllendirme ve elde tutma.

Toplam ödüllendirmenin aşağıdaki 3 safhası,organizasyonlarda belirsizliğe sebep olabilmektedir:

  • Tanımlama
  • Tasarlama
  • İletişim

Çoğu şirket çalışan potansiyelini ortaya çıkarma ve yatırımın geri dönüşünü en yüksek noktaya çıkarmak için Toplam Ödüllendirme ve performansa göre ücretlendirme programlarına dönüş yapmaktadırlar. Bu tip araçların tasarımı aslında çalışanlara yönelik teşvik primleri ve diğer yan haklara ilişkin kısa ve uzun dönem stratejilerinin oluşturulmasına kadar uzanır. Aon’in yaklaşımı ücretlendirmenin esnek yan haklar, liderlik, çalışma ortamı, eğitim ve gelişim imkanları ile ilişkili fiziki ve fiziki olmayan tüm boyutlarını kapsar.

Hayata geçecek ücretlendirme ve ödüllendirme planlarının temel başarı ve değeri doğru tasarım, uygulama ve iletişimden geçer. Planınızın başarılı kılmak için iş hedeflerinizi anlayarak çalışmaya başlar, sonra bunlara özel planlar tasarlarız. Çalışanlara sağlanan tüm hakları ve buna ilişkin yapıyı gözden geçirir, yapının genel olarak piyasadaki şartlara göre ne kadar rekabetçi olduğunu tespit etmenize yardımcı olur, şirketinizi konumlandırmak istediğiniz yeri ve buraya ulaşma yollarını bulmanızı sağlarız.

Dünyanın bir çok yerinde bulunan danışmanlarımız kültürel ve yapısal farklılıklara ilişkin tecrübelerini ortaya koymakta ve birleştirmektedirler. Bu sayede müşterilerimizle yaptığımız iş birliklerinde, konuya global perspektiften bakarak, hizmetlerimizde farklılık yaratırız.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.